Języki, których uczymy:

Audyt językowy

Co to jest Audyt Językowy LANGUSA?
Audyt Językowy LANGUSA, który przeprowadzamy u Klientów korporacyjnych, poza zewnętrznymi egzaminami, jest najbardziej wiarygodnym narzędziem oceny przyrostu umiejętności oraz aktualnej kompetencji językowej Pracowników. Audyt przeprowadzamy z zakresu języka ogólnego i biznesowego. Egzaminy językowe w zdecydowanej większości przypadków testują znajomość języka na określonym poziomie np. FCE – poziom B2. Audyt językowy LANGUSA, obejmujący poziomy od A1 do C2, pozwala na porównanie kompetencji językowej grupy Pracowników.

Jak często przeprowadzać Audyt?
Stosując to samo narzędzie pomiarowe w szkoleniach LANGUSA w określonych odstępach czasu, np. co 3 miesiące, semestralnie lub raz w roku, jesteśmy w stanie ocenić jak przebiega rozwój językowy Pracownika. Jednorazowo przeprowadzony Audyt, pozwala na obiektywną ocenę jakości szkolenia u Klienta organizowanego przez inne podmioty.

W jaki sposób przeprowadzany jest Audyt?
Audyt może składać się z jednej lub dwóch części, pisemnej i/lub ustnej. Trwa od 2 do 3 godzin. Może odbyć się w siedzibie Klienta jednorazowo dla wszystkich szkolonych Pracowników lub w siedzibie LANGUSA.

Co otrzymuje Klient?
Klient otrzymuje szczegółowy raport z zawartym opisem kompetencji w ramach poszczególnych umiejętności (mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie), ocenę zakresu środków leksykalnych i poprawności gramatycznej, umiejętności zastosowania funkcji językowych i skuteczności komunikacji. Co więcej, w raporcie znajdzie sugestie, co do dalszego przebiegu szkolenia językowego Pracownika.