Języki, których uczymy:

Standardy jakościowe

LANGUS Szkoła Języków Obcych naucza w oparciu o jasno określone standardy nauczania:

 • zajęcia prowadzone są w oparciu o spójny plan ze zdefiniowanymi celami nauki
 • lektorów wyróżnia kompetencja językowa
 • szkoła prowadzi system nadzoru zajęć
 • szkoła ma jasno sprecyzowany w formie pisemnej program nauczania oraz metody nauczania
 • kwalifikacja na kurs odbywa się w oparciu o testy diagnostyczne i rozmowy wstępne
 • szkoła posiada zdefiniowane poziomy nauczania – Common European Framework of Reference
 • szkoła przeprowadza wewnętrzne testy i egzaminy sprawdzające stopień opanowania materiału
 • każdy ze słuchaczy otrzymuje raport oraz zaświadczenie ukończenia kursu
 • szkoła wyposażona jest w bibliotekę metodyczną z materiałami odpowiadającymi profilowi szkoły i jej programom nauczania
 • szkoła posiada wypracowany system rekrutacji lektorów
 • dyrektor metodyczny przeprowadza regularne hospitacje na zajęciach
 • dyrektor metodyczny regularnie monitoruje pracę lektorów
 • szkoła umożliwia lektorom rozwój zawodowy i doskonalenie swoich umiejętności
 • lektorzy pracują w oparciu o odpowiednie techniki i metody nauczania, tak aby motywować słuchaczy do nauki
 • lektorzy aktywnie wykorzystują pomoce audiowizualne

Szkoła jest nadzorowana przez warszawskie Kuratorium Oświaty oraz regularnie wizytowana przez inspektorów.

LANGUS jest akredytowanym centrum egzaminacyjnym LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) i ma prawo przeprowadzania egzaminów Londyńskiej Izby Handlowej www.lcci.pl

LANGUS od 2008 roku, posiada status członka aspirującego PASE- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych

 

Szkoła została wyróżniona w prestiżowym konkursie MAZOWIECKA FIRMA ROKU