Test wstępny

Kwalifikacja na nowy kurs odbywa się poprzez napisanie testu wstępnego w biurze szkoły i/lub rozmowę z metodykiem lub lektorem odpowiedzialnym za kurs. Jeśli jesteś już słuchaczem LANGUSA i ukończyłeś kurs, nie musisz pisać testu wstępnego. Zdany egzamin kończący semestr jest przepustką na kolejny poziom.

Możesz samodzielnie sprawdzić swój poziom wypełniając przykładowe testy wstępne: