Języki, których uczymy:

Egzaminy LCCI

Co to jest LCCI IQ?
Egzaminy LCCI IQ są prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalną marką wśród egzaminów z angielskiego biznesowego i specjalistycznego na świecie. Od 2009 roku dostępne są również egzaminy z języka ogólnego dla dorosłych i młodzieży na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2). Education Development International (EDI) jest wiodącą międzynarodową kapitułą egzaminacyjną, która powstała z połączenia Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (London Chaber of Commerce and Industry Examinations Board, LCCI EB) oraz wiodącego dostawcy usług oceny kompetencji przy wykorzystaniu narzędzi internetowych (GOAL). Obecnie EDI certyfikuje kompetencje w oparciu o sieć akredytowanych centrów egzaminacyjnych w ponad 125 krajach na świecie. Nasze certyfikaty potwierdzające kompetencje są cenione przez pracodawców na całym świecie oraz rozpoznawane przez uniwersytety i organizacje zawodowe.

Jak, gdzie i kiedy zdawać egzaminy LCCI?
LANGUS jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI, co oznacza, że każdy egzamin LCCI, który wybierzesz możesz zdać u nas w Szkole. W przypadku większych grup, np. u Klientów korporacyjnych możemy zorganizować egzaminy w siedzibie Klienta. Egzamin prowadzą nasi wykładowcy, którzy posiadają oficjalna kwalifikację egzaminatora LCCI IQ. W zależności od rodzaju egzaminu, można go zdawać w sesjach ogólnych w czerwcu i w listopadzie, lub na żądanie. Przed przystąpieniem do egzaminu zalecamy odbycie w LANGUSIE odpowiedniego kursu przygotowawczego, lecz nie jest to warunkiem koniecznym do zapisania się na egzamin. Można się do niego również przygotować samemu.

Egzaminy z języka ogólnego – JETSET
Certyfikaty JETSET potwierdzające znajomość języka angielskiego opierają się na egzaminach testujących podstawowe umiejętności tych kandydatów, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Egzamin występuje w dwóch wersjach: dla dorosłych (SET Senior English Test) i dla dzieci (JET – Junior English Test). Egzaminy zostały zaprojektowane tak, aby wspomagały rozwój i umożliwiały ocenę zdolności komunikacyjnych kandydata. Testy są przeprowadzane na prawach egzaminu o rosnącym stopniu trudności i obejmują 4 podstawowe obszary języka: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie oraz pisanie.

Egzaminy są skierowane do uczniów zaczynających przygodę z językiem angielskim od poziomu podstawowego (w wieku 6 lat) i pozwalają na kontynuację nauki do poziomu zdefiniowanego przez europejski system opisu kształcenia językowego CEFR jako „użytkownik niezależny” (w wieku 16 lat). Są z powodzeniem wykorzystywane w szkołach w krajach angielskojęzycznych wśród uczniów, dla których angielski nie jest językiem codziennego użytku.

STRUKTURA EGZAMINU

Egzaminy JETSET są dostępne na 7 poziomach zaawansowania:

Poziom JETSETPoziom CEFRWersja JETWersja SETPoziomy niezależne od wieku
6C1--+
5B2--+
4B1++-
3A2++-
2A1++-
1Poniżej skali++-
FoundationPoniżej skali++-

Każdy z poziomów składa się z dwóch obowiązkowych elementów (test rozumienia ze słuchu oraz połączony test umiejętności pisania i czytania) oraz jednego elementu nieobowiązkowego (test ustny). Każdy z poziomów JETSET jest niezależny (nie ma konieczności zaliczenia wszystkich kolejnych poziomów). Na certyfikacie umieszczane są oceny procentowe uzyskane za każdy element egzaminu. Takie rozwiązanie stanowi dużą zachętę do dalszej nauki, szczególnie dla młodych uczniów.

CELE
Nauka w oparciu o materiały przygotowane dla poszczególnych poziomów powinna sprzyjać tworzeniu się pozytywnego nastawienia do nauki angielskiego oraz:

 • rozwijać znajomość i zrozumienie dla różnorodnych form języka mówionego i pisanego;
 • rozwijać umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz przekładania tej wiedzy na mówienie i pisanie;
 • rozwijać umiejętność efektywnego porozumiewania się w języku angielskim zarówno w mowie jak i na piśmie;
 • rozwijać znajomość i zrozumienie zasad gramatyki angielskiej oraz umiejętność stosowania form odpowiadających stylowi wypowiedzi;
 • przygotowywać do dalszej nauki języka na wyższych poziomach zaawansowania.

 
CELE OCENY
Kandydat po ukończeniu kursu powinien:

 • w zależności od stylu wypowiedzi odpowiednio reagować na słyszane informacje;
 • wyrażać myśli wykorzystując odpowiedni zakres słownictwa i struktur gramatycznych;
 • czytać ze zrozumieniem i konstruować wypowiedzi pisemne w odpowiednim stylu;
 • konstruować wypowiedzi pisemne przekazujące pożądaną treść przy wykorzystaniu odpowiedniego słownictwa i struktur gramatycznych.

 
POSTĘPY
Przygotowanie do kolejnych poziomów egzaminu daje młodym kandydatom narzędzia niezbędne do zbudowania podstaw znajomości angielskiej gramatyki, które zaowocują lepszym rozumieniem i wykorzystaniem języka mówionego i pisanego.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE EGZAMINY JETSET

 • Stopniowe wprowadzanie nowych struktur gramatycznych oraz ich funkcji komunikacyjnych;
 • Zadania, polecenia i słownictwo precyzyjnie dobrane do poziomu grupy docelowej;
 • Powtarzające się na kolejnych poziomach typy zadań dają uczniowi poczucie lepszej znajomość metody egzaminacyjnej;
 • Wykorzystanie, gdzie tylko jest to możliwe, historii, tematów i postaci, które łączą poszczególne elementy części pisemnych;
 • Powtarzanie i ćwiczenie w kolejnych rozdziałach wiedzy i umiejętności zdobytych w toku nauki;
 • Zwracanie uwagi na takie elementy jak układ tekstu czy czcionka, co prowadzi ucznia przez poszczególne elementy egzaminu i pozwala mu lepiej zrozumieć zadania w poszczególnych rubrykach.
 • Celowe wykorzystanie elementów plastycznych i graficznych, pomagających w zrozumieniu nowych zagadnień.

 
Warianty biznesowe i specjalistyczne egzaminów LCCI