Języki, których uczymy:

Kontakt

LANGUS SFremdsprachenschule
Skrzetuskiego-Straße 42
02-726 Warschau
22 843 40 55
skype: warszawa_langus
biuro@langus.com.pl

LANGUS Fremdsprachenschule
Piłsudskiego-Straße 15
05-600 Grójec
48 664 00 11
skype: grojec_warszawa
grojec@langus.com.pl